Besteding Geld aan de Kerstpakkettenactie Zwolle

Uw gift wordt voor de volle 100% besteed aan het kopen van voedsel en producten voor de Kerstpakkettenactie. Ga naar Financiële verantwoording 2016 en lees hoe de giften besteed zijn.

Elke vrijwilliger die meedoet aan deze actie, krijgt hiervoor niets betaald. We houden echt de 0‐lijn aan: al het geld dat binnenkomt, gaat naar het goede doel.

Zo besteden wij geen geld van giften voor publiciteit en ook de ontwikkeling en het beheer van de site wordt vrijwillig, zonder kosten in rekening te brengen, gedaan.

Tegoedbonnen

In het kerstpakket hebben we in de jaren 2012 tot en met 2014 steeds een tegoedbon voor een christelijk product ‐ DVD, CD, concert, Prentenbijbel, Jeugdbijbel en Bijbel in Gewone Taal ‐ opgenomen. De kosten hiervan zijn volledig betaald uit een collecte van de Koningskerk en uit de pot 'Diverse giften voor Bijbels'. Dus niet van uw gift.

De Kerstpakkettenactie Zwolle wil mensen niets opdringen. Daarom zijn de boeken niet in het pakket gedaan. Wel hebben we in 2014 het boekje 'Kerstverhaal in Lego' in het pakket gedaan. Dit is betaald door de Koningskerk en niet van de giften.

Via een tegoedbon kunnen mensen aangeven of ze de christelijke producten gratis willen ontvangen. Dus de beslissing ligt bij de ontvanger van het kerstpakket.

In het jaar 2015 en 2016 zijn er geen tegoedbonnen in de kerstpakketten opgenomen.

Geld overhouden

Als de Kerstpakkettenactie na de actie geld overhoudt, wordt dat direct na afloop in een 50‐50 verhouding aan de Voedselbank Zwolle en aan de Stichting Vrienden van de Herberg geschonken.

Er blijft dus niets in kas staan. Uw gift komt hoe dan ook bij deze instellingen terecht. Dat kunnen ze heel goed gebruiken voor alle dagen na Kerst.

Lees de pagina over de Financiële verantwoording 2016.