Spaar mee voor kerstpakketten voor Voedselbank

Minderbedeelden in Zwolle krijgen bijna nooit een kerstpakket. Daarom is er een actie op touw gezet om 260 kerstpakketten te maken voor de Voedselbank Zwolle. Dit initiatief wordt voor 100 procent gesteund door het Zwolse college van burgemeester en wethouders.

Filip van As, wethouder Sociale Zaken, onderstreept het belang van deze actie met de volgende woorden: "Kerst is een periode van bezinning en gezellig samen zijn. Veel mensen maken er iets extra's van. Dat geldt zeker voor het kerstdiner. De kerstpakketten van de Koningskerk worden dan ook graag ontvangen door de Voedselbank en haar klanten.

Het college van burgemeester en wethouders draagt deze actie een warm hart toe. Het spreekt de hoop uit dat u het gehele jaar zorg heeft voor de mensen om u heen en in het bijzonder voor hen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

De actie wordt gecoördineerd door de Koningskerk aan de Landsheerlaan. De doos moet een kwalitatief hoogwaardig en gezond kerstpakket worden. Voor de vulling worden bedrijven en instellingen benaderd. Aan hen wordt gevraagd of zij bijvoorbeeld producten willen doneren. Daarnaast brengen leden van de Koningskerk zelf geld en goederen in.

Help mee!

Wilt u meehelpen met de kerstpakkettenactie? Dat kan op verschillende manieren. U kunt een fiscaal aftrekbare gift overmaken op IBAN-rekeningnummer NL59 RABO 0387 3949 74 ten name van 'Gereformeerde kerk Zwolle-Zuid' met omschrijving 'Kerstpakkettenaktie'.

Ook kunt u uw handen beschikbaar stellen door op 14 december mee te helpen met het inpakken van de dozen. Verder kunt u uw eigen kerstpakket doneren. Tenslotte kunt u op 30 november en 1 december boodschappen doen bij supermarkt C1000 aan de Sellekamp. Daar staan medewerkers van de actie voor u klaar. Zij nemen de door u gekochte producten in ontvangst.