Gift voor daklozenopvang Stichting Vrienden van de Herberg

De steun voor de Kerstpakkettenactie in 2013 was dusdanig overweldigend dat wij meer geld hebben ontvangen dan nodig was om alle - toen 826 pakketten - goed te vullen.

In totaal hebben wij € 2.807,86 overgehouden. Wij hebben hiermee zowel de Voedselbank als daklozenopvang Stichting Vrienden van de Herberg een gift van € 1.403,93 kunnen geven voor de hulp voor alle dagen na Kerst. Geld dat heel goed terechtkomt.

De Stichting Vrienden van de Herberg benut de gift voor het activeren en betrekken van dak- en thuislozen bij zaalsporten onder professionele begeleiding. Vriend Freddy Eikelboom heeft laten weten:

"De afgelopen 3 maanden hebben wij dit weten te financieren uit eigen middelen, maar de middelen zijn bijna uitgeput. We kunnen van de gift 12 weken de activiteiten financieren.

Jullie inzet en samenwerking was, is en blijft ongetwijfeld hartverwarmend. Ik zie uit naar een nieuwe en ongetwijfeld succesvolle samenwerking!"