Aanbeveling VVD voor de Kerstpakkettenactie van KerstZwolle

Door een donatie van de VVD Zwolle in het jaar 2014 zijn er 330 Zwolse kinderen blij gemaakt.

Aly van der Vegte, fractievoorzitter van de VVD Zwolle, schrijft:

“De VVD Zwolle-fractie draagt de Kerstpakkettenactie Zwolle een warm hart toe. Niet alleen in woord maar ook in daad. Dit door de donatie voor in de pakketten die speciaal is bestemd voor kinderen.

Ook komende Kerst zal de VVD-fractie daar weer haar best voor doen. Onder andere door in het eigen netwerk om traktaties voor kinderen te vragen.

Daarbij bevelen wij tevens een ieder van harte aan om over verdere mogelijkheden die passen binnen deze Kerstpakkettenactie actief na te denken.”