Besteding giften

De afgelopen (ruim) 10 jaar worden er jaarlijks in Zwolle kerstpakketten voor de Zwolse minima ingepakt. Dit begon met 50 dozen in 2007 tot 2.800 dozen in 2022. Dit gebeurt met de hulp van honderden vrijwilligers, het afgelopen jaar waren zo’n 800 vrijwilligers voor de actie actief. Een eenvoudige goed georganiseerde actie die breed gedragen wordt door de Zwolse samenleving.

Beloningsbeleid & Beleidsplan

De actie bereikt in 2017 zo’n grote omvang dat besloten wordt KerstZwolle om te zetten in een stichting. In september 2018 is Stichting KerstZwolle een feit. Hiermee borgen we de continuïteit, krijgen we meer een eigen gezicht en kunnen we onze eigen financiën beheren. Tot en met 2017 werd de actie vanuit een kerk in Zwolle georganiseerd.

Stichting KerstZwolle vindt het belangrijk om goed op te schrijven wat we wel en niet doen en hoe en met wie we de actie uitvoeren. Daarvoor hebben wij dit beleidsplan opgesteld. Onder dit beleidsplan ligt een Plan van Aanpak (PvA) waarin alle taken en de planning zijn vastgelegd. In dit beleidsplan omschrijven we onze doelstelling, de samenstelling van het bestuur, onze aanpak en sluiten we af met een financiële paragraaf.

De stichting werkt volledig op basis van vrijwilligers. Zowel het bestuur als de andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Elke euro die via een gift bij Stichting KerstZwolle binnenkomt wordt volledig besteed aan de kerstpakkettenactie.

Wilt u een fiscaal aftrekbare gift doneren?

Dat kan via NL71 ABNA 0829 2325 91 ten name van Stichting KerstZwolle. Alvast heel erg bedankt voor uw steun!

Ingeschreven in Handelsregister met KvK-nummer: 72587849

RSIN/fiscaal nummer: 859 164 317

ANBI-status

Logo ANBI