Aanbeveling college van b en w voor de Kerstpakkettenactie van KerstZwolle

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle schrijft:

“Zwolle als sociale stad is 1 van de pijlers in het coalitieakkoord waarop burgemeester en wethouders koersen. Praktische zorg voor je naasten is daarbij een van de bouwstenen.

Deze actie toont opnieuw aan dat we veel kunnen bereiken door er ‘gewoon’ voor elkaar te zijn. Dat blijft bijzonder om te ervaren.”